thangvi96's profile

Register date: June 20, 2021

Spain

hà nội, hà nội

0977007352

0977007352

https://thangvi.com

User Description

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Email: haitacte@gmail.com Số Điện Thoại: 0977007352 https://www.facebook.com/thangviblog/ https://twitter.com/thangvi96 https://www.pinterest.com/haitacte/ https://www.instagram.com/thangvi96/ https://www.youtube.com/channel/UCqwKqb8yle_8E8XtpkF63mQ https://www.linkedin.com/in/thang-vi-548671217/ https://vimeo.com/thangvi96 https://thangvi96.blogspot.com/ https://www.flickr.com/people/thangvi96/